16 ŞUBAT 2019 TARİHLİ VE 30688 SAYILI RESMÎ GAZETE YAYIMLANDI

16 Şubat 2019 Tarihli ve 30688 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
16 Şubat 2019 08:19

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER

––  6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

TEBLİĞLER

––  Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

––  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/3) 

KURUL KARARLARI

––  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/69] Sayılı Kararı

––  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/71] Sayılı Kararı

––  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/72] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ 

YARGITAY KARARLARI

––  Yargıtay 4. ve 14. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

kamuyabakis.com
Bu haberin tüm hakları kamuyabakis.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

KAMUYA BAKIŞ SAYFASINI
GÜNDEMDEN HABERLER
SON EKLENEN HABERLER