SON EKLENEN HABERLER

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİLER ARKA ARKAYA İKİ AY İLAVE TEDİYE ALACAKLAR

Kadroya Geçen Taşeron İşçiler Arka Arkaya İki Ay İlave Tediye Alacaklar
04 Kasım 2018 14:34

Taşerondan Kadroya Geçen işçiler devlet kadrolarında sürekli işçi kadrolarına geçmeleri ile birlikte 6772 sayılı kanuna göre ilave tediye alma hakkı kazanmışlardı.Taşeron işçilere 2018 yılında ödenecek olan ilave tediyenin 4. taksiti 07.12.2018 tarihinde 13 gün üzerinden ödenecektir.Taşeron olarak çalışan işçiler 2019 yılında ise yine 4 taksit olarak ödenmek üzere 13 er günden toplamda 52 gün ilave tediye alacaklardır.6772 sayılı kanuna göre ödenen ilave tediyelerin ilk taksiti daha önceki senelerde olduğu gibi 2019 yılının ocak ayı içinde 13 gün olarak ödenecektir.Ocak 2019 tarihinde ödenecek olan ilave tediyenin hangi tarihte ödeneceği ise Cumhurbaşkanlığı Kararına göre belirlenecektir.

2018 yılında 6772 sayılı kanununa göre ödenen ilave tediyenin 1. taksiti 2018/11212 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre 13 gün üzerinden 26.01.2018 tarihinde ödenmişti.

Buna göre taşeron işçiler 2018 aralık ve 2019 ocak aylarında alacakları ilave tediyelerle arka arkaya iki ay ilave tediye ödemesi almış olacaklar.

2018 Yılı İlave Tediyelerin  3. ve 4. Taksitlerinin Ödenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı

7.Aralık 2018   Tarihinde Taşeron  İşçilere Ödenecek İlave Tediye Miktarları

Brüt Ücret TutarıÖdenecek İlave Tediye Gün SayısıÖdenecek İlave Tediye Tutarı Net
210013 Gün611,89
220013 Gün641,00
230013 Gün670,19
240013 Gün699,31
250013 Gün728,42
260013 Gün757,61
270013 Gün786,72
280013 Gün815,83
290013 Gün845,02
300013 Gün874,13
310013 Gün903,24
320013 Gün932,43
330013 Gün961,55

Not: İlave tediye hesaplamalarında vergi oranı%20 olarak hesaplanmıştır.2019 ocak ayında vergi diliminin%15 düşmesi ve maaşlarda yapılacak%4 lük artış nedeniyle daha fazla ilave tediye alınacaktır.

Belediye Şirketlerinde Çalışan Taşeron İşçiler 2018 Aralıkta İlave Tediye Alacaklar mı?
Maliye Bakanlığı  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığına yazılan  63107535-140.06-(115702-120)-3270 sayılı yazıda yer alan

“Buna göre, belediyeler tarafından kurulan şirketlerin; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri kapsamına girmediği, döner sermayeli bir kuruluş niteliği bulunmadığı, sermayesinin yarısından fazlası genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir sermaye şirketi statüsünde olmadığı ve 3659 sayılı Kanun kapsamında yer alan kurum veya kuruluş statüsünde de bulunmadığı dikkate alındığında, Çankaya Belde Sosyal Etkinlikler Gıda Temizlik Eğitim Sosyal Bilişim San. Ve Tic. A.Ş.’nin 6772 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında yer almadığı ve dolayısıyla anılan şirket bünyesinde istihdam edilen işçilere ilave tediye ödenmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.” hükmü gereğince belediye şirketlerinde çalışan taşeron işçiler ilave tediye ödemesi alamamaktadır.

MEVZUATIN YERİ

KAMUYA BAKIŞ SAYFASINI

YORUMUNUZU YAZIN ...