SON EKLENEN HABERLER

KADROYA GEÇEN TAŞERONA ASGARİ ÜCRET + % FAZLASI ZAM TALEBİ

4/D kadrosuna ve belediye şirketlerine geçişi yapılan işçiler maaşlarına asgari ücret artışı ve buna ek olarak asgari ücretin yüzde falası ile çalışanlara da % fazlası üzerinden zam yapılmasını talep ediyorlar. İşçiler bu taleplerini içeren dilekçeleri Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı’na gönderecekler.
10 Ocak 2019 12:25

İktidara Dilekçe: Asgari Ücret, Ücretlerimize Yansıtılsın

Sendikaların taşerondan kadroya geçen işçiler için hazırladıkları ve üyelerine imzalatıp ilgili Bakanlıklara gönderdikleri dilekçe örneklerine DİSK Genel-İş Sendikası da katıldı.

ÜYELERİ İLE PAYLAŞTI

Genel-İş Sendikasından yapılan açıklamada "Üyelerimiz aşağıdaki dilekçeyi Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı’na postalayacaklar." denildi.

Kamuya geçişi yapılan işçiler YHK kararı ile yürülüğe giren TİS hükümlerine göre 2019 yılı Ocak ayında yüzde 4 zam alıyorlar.

ASGARİ ÜCRET + ZAM ORANI YENİDEN BELİRLENSİN

Asgari ücret 1 Ocak itibariyle net 2020 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücretin altında bir ücretle işçi çalıştırmak yasal olarak mümkün olmadığından 2020 TL’nin altında kalan bütün ücretlerin başkaca bir işleme gerek olmaksızın bu miktara yükseltilmesini ve bunun üzerine uygulanacak zam oranının yeniden belirlenmesi talebi yapıldı.

TAŞERON İŞÇİLER FACEBOOK GRUBUMUZA KATILARAK BİZLERİ TAKİP EDİN 

HABER TAŞERON FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP EDEREK İŞÇİ HABERLERİNİ İLK SİZ ÖĞRENİN

ASGARİ ÜCRETİN% FAZLASI ÇALIŞANLAR

Yine geçiş öncesinde ihale sözleşmeleri ile asgari ücretin% fazlası olarak belirlenen ücretlerle çalışan işçilere aynı ücret uygulamasının devam ettirilerek ücretlerde 2019 yılı asgari ücretinin esas alınması, bu uygulama yapıldıktan sonra YHK tarafından belirlenen zam oranının uygulanması ve bu zam oranının da enflasyon rakamlarına göre yeniden belirlenmesi talep edildi.

Dileçe örneğinde yer alan talepler şöyle oldu;

"AİLE, SOSYAL HİZMETLER VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NA

ANKARA

696 Sayılı KHK kapsamında kamuya geçişim yapıldı. 2019 yılı ücretlerime getirilecek zam oranlarının YHK tarafından bağıtlanan ve Bakanlığınızca toplu sözleşmede açıklanan%4 oranında yapılacağı ifade edilmektedir.

Anılan sözleşmelerin 2019 yılı için uygulanacak ücret hükümleri şöyledir: “İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren%4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.”

Asgari ücret 1 Ocak itibariyle net 2020 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücretin altında bir ücretle işçi çalıştırmak yasal olarak mümkün olmadığından 2020 TL’nin altında kalan bütün ücretlerin başkaca bir işleme gerek olmaksızın bu miktara yükseltilmesini ve bunun üzerine uygulanacak zam oranının yeniden belirlenmesini talep ediyorum. Yine geçiş öncesinde ihale sözleşmeleri ile asgari ücretin% fazlası olarak belirlenen ücretlerle çalışan biz işçilere aynı ücret uygulamasının devam ettirilerek ücretlerimizde 2019 yılı asgari ücretinin esas alınması, bu uygulama yapıldıktan sonra YHK tarafından belirlenen zam oranının uygulanması ve bu zam oranının da enflasyon rakamlarına göre yeniden belirlenmesini talep ediyorum.

Konuyla ilgili gereğinin yapılmasını arz ederim.

…/01/2019

Ad soyadı imza"

SGKREHBERİ

KAMUYA BAKIŞ SAYFASINI

YORUMUNUZU YAZIN ...